CELLCOSMET Ultra Intensive Elasto-Collagen-XT Hydra-Refirming Cellular Serum 瑞妍 强化弹力胶原精华液

活性弹力胶原细胞精华能密集保湿及紧致面部 颈部 优化细胞更新质量 重塑肌肤弹性 保持并增强肌肤水润度 使面部肌肤更加年轻 肌肤更加紧致明亮 平滑表情纹和皱纹 收紧毛孔 肌肤质地更加细腻
12×1.5mL

$379.90

Out of stock

SKUCELLCOSMETULTRAINTENSIVEHYDRAFIRMINGCELLULARSERUM Categories, , ,

活性弹力胶原细胞精华能密集保湿及紧致面部 颈部 优化细胞更新质量 重塑肌肤弹性 保持并增强肌肤水润度 使面部肌肤更加年轻 肌肤更加紧致明亮 平滑表情纹和皱纹 收紧毛孔 肌肤质地更加细腻
12×1.5mL