FRESH Rose Hydrating Face Serum 玫瑰润泽焕采精华乳

质地从乳液状变成水凝状 更加容易吸收 层层渗透新版玫瑰保湿精华成分升级 在保湿舒缓基础上添加了抗老成分 保护肌肤免受自由基的侵害 缔造水润透亮新肌 适合所有肌肤使用哦

30mL

$ 85.00

In stock

SKUFRESHROSEDEEPHYDRATIONFACESERUM Categories, , ,

质地从乳液状变成水凝状 更加容易吸收 层层渗透新版玫瑰保湿精华成分升级 在保湿舒缓基础上添加了抗老成分 保护肌肤免受自由基的侵害 缔造水润透亮新肌 适合所有肌肤使用哦

30mL