SHISEIDO RECIPIST Body Lotion Verbena 身体乳

COSME大赏身体养护部门第二位/第三位 植物系护肤小清新 超保湿易吸收的身体乳液 植物配方能够瞬间为肌肤补充水分 吸收力超好不粘腻

$ 18.00

In stock

SKUSHISEIDORECIPISTBODYLOTIONVERBEN Categories, , ,

COSME大赏身体养护部门第二位/第三位 植物系护肤小清新 超保湿易吸收的身体乳液 植物配方能够瞬间为肌肤补充水分 吸收力超好不粘腻