THERMOS Insulated Bottle 膳魔师超轻便保温杯 500mL Shell Pink

经典的膳魔师保温杯新色登场!保温保冷长达6小时以上,内部零件方便拆卸清洗。

$49.99

Out of stock

SKUTHERMOSINSULATEDMUGJNR502SPK Categories, , ,

经典的膳魔师保温杯新色登场!保温保冷长达6小时以上,内部零件方便拆卸清洗。