UTENA Juicy Cleanse Clay Wash Berry 果香洁颜泥

Juicy Cleanse Clay Wash 果香洁颜泥 让肌肤邂逅大自然的纯粹 加拿大水河海泥配合巴西矿物质粘土 以及冷压法萃取精油以及天然水果精华 于手心搓出丰富的泡沫 能有效吸附毛孔中的污垢 让肌肤变的细腻光滑

$19.00

In stock

SKUUTENAJUICYCLEANSECLAYWASHSTRAWBE Categories, , ,

Juicy Cleanse Clay Wash 果香洁颜泥 让肌肤邂逅大自然的纯粹 加拿大水河海泥配合巴西矿物质粘土 以及冷压法萃取精油以及天然水果精华 于手心搓出丰富的泡沫 能有效吸附毛孔中的污垢 让肌肤变的细腻光滑